top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד יהודית ויצמן

צו עיכוב יציאה מהארץ במקרים של חדלות פירעון


נדמה לעיתים כי אין דבר קל יותר מלהוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד אדם מסוים. כמעט כל אחד מכיר או שמע על מישהו שהוציאו נגדו צו עיכוב יציאה, אבל החוק ברור מאוד בנושא ובמקרים בהם מוציאים צו עיכוב, מופעל שיקול דעת משפטי מקצועי וענייני, והצו ניתן אך ורק אם אכן יש סיכוי סביר שהאדם לא יימלא את חובותיו.


השימוש בצו עיכוב יציאה מהארץ נועד לשני מקרים עיקריים:1. ככלי סעד זמני המשמש בהליכים משפטיים.


במקרה זה צו עיכוב יציאה מהארץ נועד להבטיח את נוכחותו הפיסית של המעורב בהליך ולהבטיח שלא יימלט לחו"ל.

הצו משמש בהליכים אזרחיים ופליליים, ובעיקר בתהליכי גירושים.


2. בחדלות פירעון כאשר ההלך מתנהל בבית משפט או בהוצאה לפועל - אם אדם אינו עומד בתשלום חובות ונפתח נגדו הליך חדלות פירעון -הנושים שלו יכולים מבקש נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, על מנת להבטיח את התשלום, כשיש חשש שהחייב לא יעמוד בחובותיו עד לסיומו של ההליך.


האם ניתן לבדוק אם הוציאו נגדי צו עיכוב יציאה מהארץ?

כן, כל אחד יכול לבדוק במערכת של מרשם האוכלוסין דרך האינטרנט או בטלפוןורק באופן אישי.


האם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

ניתן לבטל את הצו או לבקש אישור חד פעמי ליציאה גם אם הצו עדיין בתוקף, במקרים מוצדקים בלבד. למשל לצאת לנסיבות משפחתיות משמעותיות, בשל סיבות בריאותיות או עסקיות מוצדקות.

זאת בתנאי למתן ערובה, התחייבות כספית של צד ג' או בטוחה אחרת.


אם הוציאו נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ כדאי לפנות לעו"ד מיומן בנושא ולבקש את עזרתו. עורך הדין יוכל לסייע גם בעת הסרת הצו, כדי שתוכלו לעבור את התהליך מהר, בקלות ובצורה חלקה.חשוב לדעת:

ברגע שמוציאים צו ביטול לעיכוב היציאה, על האדם שיוצא לחו"ל לקחת איתו את צו הביטול המקורי ביד, כדי להראות בעת ביקורת הדרכונים, שכן על אף הביטול במערכת של המשטרה מתעדכנת בתו 24 שעות, עדיין עד שכל המערכות מסתנכרנות יכול לקיחת זמן וזה עלול לגרום למפח נפש. פשוט הביאו את צו הביטול איתכם.


אני לרשותכם לשאלות ולהתייעצויות: בברכה, עו"ד יהודית ויצמן

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page