top of page

פרופיל המשרד

לעיתים, בעקבות השתלשלות אירועים שגויה או בשל מצב פתאומי ובלתי צפוי בחיים, נדרש לפנות לסיוע של עורך דין חדלות פירעון. 

על מנת לקבל את הליווי המקצועי והמדויק ביותר האפשרי עבורך, חשוב לבחור משרד המתמחה באופן ספציפי בתחומים אלו.

אנו במשרד עו"ד יהודית ויצמן נוכל לסייע במגוון נושאים הקשורים לחדלות פירעון, כגון:

שיקים חוזרים, הגבלת חשבונות בנק, אי עמידה בתשלומי הלוואות, הליכי גבייה ותיקים בהוצאה לפועל.

אנחנו איתך לאורך כל הדרך, עד לסיום מוצלח של התהליך.

תיקים ומקרים שהמשרד מטפל בהם:

ייצוג של יחידים ועסקים בתיקי חדלות פירעון

ייצוג מול הוצאה לפועל
הובלת הסדר מול נושים
ביטול עיקולים

הסדר מול בנקים ומוסדות
אי-כיסוי של שטרות

ייצוג בכל סוגי התיקים הפיננסיים
הפטר חובות

Light Brown Shapes This or That Personal
תחום ההתמחות:

חובות
שטרות
הגבלות

התמודדות מול בנקים ומוסדות פיננסיים
גביית כספים
הסדרים
ליווי משפטי

Light Brown Shapes This or That Personal
bottom of page