top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד יהודית ויצמן

נפתח נגדכם הליך גבייה?

עודכן: 20 באוק׳ 2020

הליך גבייה נפתח בדרך כלל באחת משתי דרכים: גבייה מנהלית או הוצאה לפועל.


הוצאה לפועל

הליך גבייה בהוצאה לפועל עשוי להיפתח במקרים הבאים:


1. פסיקת בית משפט המאפשרת לפתוח הליך גבייה

2. שטר חוב (למשל – שיק שהבנק מחזיר, מקבל השיק יוכל לגשת איתו להוצ"ל לשם גבייה)

3. פסק דין בנושא מזונות – על מנת לפתוח הליך גבייה לדמי מזונותגבייה מנהלית


הליך גבייה מנהלית משמש לגביית חובות לרשויות מקומיות וממשלתיות. בעיקרון יש לרשויות זכות גבייה ישירה והן אינן זקוקות לפסק דין של בית משפט ולהוצאה לפועל. בסמכותן להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייבים.

על מנת לסגור חוב מול רשויות ממשלתיות, נדרש לפנות למרכז לגביית קנסות.המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה – 1995. המרכז מוסמך לגבות חובות שונים שלא שולמו במועד, בתוספת פיגורים שנוספו לחוב על פי דין.

המרכז מטפל בחובות מול גופים כגון: מע"מ, מס הכנסה, מכס, רשויות מקומיות, קנסות פליליים, קנסות משטרתיים, רשות התאגידים, ועוד.

לאחר שליחת שתי דרישות תשלום לחייב אם החוב לא הוסדר, בסמכותו של המרכז להטיל עיקולים על חשבונות בנק, רכבים, ואף על נכסים של החייב.

יש בסמכות המרכז לפנות להוצאה לפועל על מנת להטיל עיקולים נוספים, כגון: הגבלת יציאה מהארץ, ביטול רישיון נהיגה, הפיכתו של החייב ללקוח מוגבל בבנק, ועוד.

כל הוצאות הליכי הגבייה יחולו על החייב.

למנהל המרכז לגביית חובות ניתנה סמכות לוותר על חלק מסוים של החוב - אבל במקרים מיוחדים בלבד ובהתאם לאמור בחוק: לפרוש תשלומים, להוריד ריביות ולהקל את החוב, זאת רק אם החייב מגיש נימוקים כבדי משקל, שמצדיקים את ההתערבות.

כל העיקולים וההגבלות שהוטלו במהלך הגבייה, יבוטלו רק לאחר תשלום מלוא החוב שבגינו הוטלו.


הוציאו נגדכם הליך גבייה?

הליך גבייה הוא הליך חוקי, קשיח ונטול סנטימנטים, לכן מומלץ לפנות בהקדם לייעוץ משפטי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page