top of page

מונחים משפטיים

צו עיכוב יציאה מהארץ

ניתן על ידי ערכאות משפטיות וההוצאה לפועל,
ונועד למנוע את יציאתו של אדם מגבולות מדינת ישראל
אל מדינות אחרות,
מחשש שיימלט מחובותיו המשפטיות, או –
במקרים של משמורת משותפת על ילדים,
לעיתים מוציאים צו עיכוב יציאה מן הארץ
כנגד הורה שיש חשש סביר שיבריח את הילדים לחו"ל.

לעיתים האדם המעוכב יציאה יקבל התראה על כך,
אך לעיתים זה נודע למעוכב בהפתעה,
רק בעת חסימתו בביקורת הדרכונים ביציאה מהארץ.

 

האם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה, או לבדוק אם קיים כזה? 
מוזמנים לקרוא על כך במאמר הבא:

 https://bit.ly/2IgesUO

ערבות 

ערבות פירושה הבטחה כתובה של הערב לתשלום פיצוי, במקרה של הפרת הסכם.
(לפי חוק הערבות, תשכ"ז - 1967)

 

כאשר אדם מבקש לקחת הלוואה או משכנתא
לעיתים הוא נדרש להחתים אדם נוסף על ערבות. 
כלומר הערב חותם שהוא מתחייב לכך שהלווה יוכל לעמוד בתשלומים. 

אם מסיבה כלשהי החיוב לא עומד בהתחייבות שלו - הערב ייאלץ לשאת בתוצאות, בהתאם להסכם עליו חתם.
הערבות מוגבלת בסכום, בהתאם לגובה ההתחייבות.

 

לחתום על ערבות - זה קלי קלות.
לעמוד במחויבות במקרים מסוימים יכול להוביל להתמוטטות כלכלית של הערב. 

 

רגע לפני שאתם חותמים על ערבות, אנא קראו את המאמר הבא:  https://bit.ly/33BtlZP

חשבון בנק מוגבל

חשבון בנק הופך להיות מוגדר כמוגבל כאשר מופקדים בו
10 שיקים ללא כיסוי, במהלך שנה קלנדרית, ובין השיק הראשון שהופקד (וחזר) לבין השיק האחרון (העשירי) עברו לפחות 15 יום. 
החשבון יוגבל למשך שנה.

השלכות של חשבון בנק מוגבל:
הבנק לא מאפשר שימוש בשקים נוספים, לרוב המקרים הבנק מקטין או מאפס את מסגרת האשראי של הלקוח בעל החשבון המוגבל, לפעמים מבטל את כרטיסי האשראי ומעמיד את כל החוב בחשבון לפרעון מידי.

בסיטואציה כזו שקשה מאוד להתנהל באופן שוטף, שכן כל מחויבות שיש בחשבון – כגון הוראות קבע, תשלומים למשכנתה, תחייב הכנסה מיידית של כסף מזומן. 

החוק מאפשר מסגרת קצרה של זמן, לפני הגבלת החשבון, בה ניתן לשנות ולמנוע את ההגבלה – מומלץ לעשות זאת בעזרת עו"ד מיומן.

למידע מפורט יותר מוזמנים לקרוא את המאמר בנושא:  https://bit.ly/34vgJ5D

תיק בהוצאה לפועל 

ההוצאה לפועל שייכת לזרוע של רשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטים, שנועדה לסייע בביצוע של פסקי דין וגבייה. 
הוצאה לפועל עומדת לשירות הציבור ועובדיו הם עובדי מדינה.


בסיום של כל הליך משפטי לאחר הכרעה ופסק דין, אם הצד שמחויב לתשלום או למעשה כלשהו אינו עומד בהתחייבות – לפי בקשת הזוכה
(אדם פרטי, חברות, אירגונים, מדינת ישראל)
בסמכותה של ההוצאה לפועל לאלץ את החייב למלא את חובותיו, על פי חוק.

לשם כך יש מגוון הוגבלות שונות שההוצאה לפועל יכולה לנקוט בהם כנגד החייב, בין השאר – עיקול חשבון, אי חידוש רישיון ודרכון וכדומה. 

זו אינה גזירת גורל – חשוב שלא להתעלם מתיק שנפתח בהוצאה לפועל וניתן להגיע להסדרי חוב מתאימים.

 

פרטים נוספים במאמר הבא:

 https://bit.ly/31pIpbw

שיקים חוזרים

ע"פ חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א - 1981

שיק (צ'ק, המחאה) הוא שטר חוב לכל דבר. 

אם שיק (צ'ק) מופקד בבנק,
אך בחשבונו אין כיסוי לסכום הנקוב,
הבנק יחזיר את השיק למפקיד עם הודעת
אכמ – "אין כיסוי מספיק". 

השלכות של שיק חוזר:
ללקוח שיש 10 שיקים חוזרים ב-12 חודשים, הופך את חשבון הבנק שלו למוגבל.
ברגע שהבנק מודיע שאין כיסוי בחשבון, מחזיק השיק יכול לגשת להוצאה לפועל ולפתוח הליך גבייה. 

מה בכל זאת מומלץ לעשות כשחוזר שיק?
להרחבה בנושא:  https://bit.ly/33BtlZP

אי עמידה בתשלומים להחזר הלוואה

חוזה הלוואה הינו חוזה משפטי לכל דבר, לא משנה אם לוקחים הלוואה מתאגיד בנקאי או חוץ-בנקאי.
 

לפי חוק אשראי הוגן התשנ"ג-1993, בחוזה חייבים לכלול את כל הפרטים הנדרשים, באופן מפורט וברור:
פרטי הצדדים להלוואה, כל התנאים, סכום הקרן, הריביות, גובה ומועדי ההחזרים, חיוב תוספות, מה תנאי הפירעון המוקדם, מה נחשב להפרת חוזה ועוד.
 
אם בעת החתימה על חוזה ההלוואה ניתנו גם בטחונות, שעבודים ופרטי ערבים, כל הפרטים הללו יהיו מפורטים, כחלק מחוזה ההלוואה.


במקרה של הפרת חוזה מול הבנקים, פעמים רבות לפני שהבנקים נוקטים בהליך משפטי, ניתן להגיע להסדר חדש.
מומלץ לפנות בהקדם לייעוץ משפטי, כדי למנוע את התקדמות התהליך למימוש ביטחונות ולתביעה משפטית נגד הלווים.

אם ההסדר לא יצליח, המלווה יכול לפתוח נגד הלווה בהליך משפטי, הכולל: ניסיון לממש את הביטחונות, פתיחת תיק בהוצאה לפועל, עיקול חשבונות הבנק של הלווה, ועוד צעדים נוספים שנועדו להבטיח את החזר כספי ההלוואה שניתנה.

אי עמידה בתשלומי החזר הלוואות עשויה לעיתים להתחיל מפולת כלכלית של ממש, עד כדי תהליך של חדלות פירעון. 


למידע נוסף בנושא מוזמנים לעיין כאן:
 

https://bit.ly/2GVtn60

הליך גבייה

הצורך בגביית חוב נוצר כאשר אדם מפר התחייבות להחזר כספים, או במקרה נקודתי, כגון קנס, דו"ח וכדומה

כלומר, יש סכום מסוים שהחייב נדרש לשלם באופן מיידי, ומסיבה כלשהי הוא אינו משתף פעולה, אינו עומד במחויבות הזו.

לרוב ניתן לפתור זאת או בדרך של הליך משפטי,
שפסק דין בסופו או שהמחויבות תיכנס להליך גבייה שיש לעמוד בו.


אנשים פרטיים יכולים להתחיל הליך גבייה בהוצאה לפועל במקרים הבאים:
* לגשת עם פס"ד משפטי
* עם שטר (למשל – עם שיק שחזר מהבנק)
* עם פס"ד למזונות – עבור גביית תשלומי מזונות.

 

רשות ממשלתית או מקומית שנוצר חוב כלפיה, פותחת הליך גבייה 
דרך המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. 

 

למידע נוסף אודות הליכי גבייה ומה ניתן לעשות במקרים כאלו, במאמר הבא:  

 https://bit.ly/31pIpbw

bottom of page